Hieronder kan je lezen hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Copyright Stichting About a jacket

Vragen over…

een donatie, jouw e-mail- of adresgegevens

opmerkingen of de inhoud van de website

een storing of andere fout constateert

wil je ons dit mailen op info@aboutajacket.nl 

Dank je wel!

Privacyverklaring About a jacket


About a jacket respecteert jouw privacy

About a jacket respecteert de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, samenwerkingspartners, actievoerders en bezoekers van de website. Jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en aan de gedragscodes van Goede Doelen Nederland. Ook hebben wij het keurmerk Erkenning van het CBF (toezichthouder van Goede Doelen) en volgen wij als lid van de branchevereniging voor Data Marketing (DDMA) de gedragscodes van deze organisatie. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief printmedia, radio, televisie en internet) van Stichting About a jacket. Wij kunnen de privacyverklaring aanpassen.

Over About a jacket

Bij About a Jacket borduren we niet alleen draden, we weven kansen. Onze organisatie biedt een veilige haven voor vluchtelingenvrouwen, waar ze niet alleen hun borduurvaardigheden ontwikkelen, maar ook een pad vinden naar integratie en empowerment in Nederland.

Wat we doen:
In ons borduuratelier bieden we een leer-werktraject aan voor vluchtelingenvrouwen. Hier vinden ze niet alleen een creatieve uitlaatklep, maar ook een gemeenschap die hen ondersteunt bij elke steek op hun pad naar integratie.

Therapeutische Borduurwerken:
Onze borduurwerken zijn meer dan alleen steken op stof; ze zijn een therapeutisch middel voor vrouwen die getraumatiseerd zijn door hun verleden. Door middel van borduren vinden ze rust en herstel.

Individuele en Unieke Borduurstijl:
We moedigen elke vrouw aan om haar eigen stem te vinden in haar borduurwerk.Elk stuk vertelt een uniek verhaal, geweven met hun eigen ervaringen en dromen.

Nederlandse Taal en Cultuur:
Onder begeleiding van onze taalcoaches oefenen onze vrouwen de Nederlandse taal, terwijl ze ook worden ondergedompeld in de Nederlandse cultuur. Zo groeien ze niet alleen als ambachtsvrouwen, maar ook als leden van de Nederlandse samenleving.

Netwerken en Verbindingen:
We breken muren af en bouwen bruggen. Door onze vrouwen uit hun isolement te halen, versterken we hun netwerken en verbindingen.
We organiseren workshops waarin Nederlandse en vluchtelingenvrouwen samenkomen, cultuur delen en van elkaar leren.

Voor wie is de privacyverklaring van toepassing?

Als je aan About a jacket doneert, actie voor ons voert, je aanmeldt als vrijwilliger, een artikel bij ons bestelt of op een andere manier contact met ons hebt, leggen wij jouw gegevens vast. Die hebben wij nodig voor het uitvoeren van de relatie die je met ons aangaat.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

About a jacket is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden. De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is Stichting About a jacket, Dampten 16, 1624 NR Hoorn

De momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen

Voor het begeleiden van vluchtelingen zijn wij onder meer afhankelijk van onze donateurs en vrijwilligers. Bij het doen van een donatie aan About a jacket wordt o.a. je naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van je donatie. Ook als je gebruik maakt van onze diensten kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je contact opneemt met onze Publieksservice per e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van een petitie, je online actiepagina, en je persoonsgegevens (zoals je geslacht of woonplaats) die zijn af te leiden van social media. Hierdoor kunnen we je gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio belangstelling heeft. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij je persoonlijke interesses.
Soms worden persoonsgegevens door About a jacket gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen, bijvoorbeeld door openbare bronnen te raadplegen en/of door het verrijken van gegevens via derden, zoals EDM. Zo houden wij onze database up-to-date.

 

Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?

Heb jij gedoneerd aan About a jacket?

Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat dit nodig is voor het verwerken van donaties. Ook kunnen wij je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden.
Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van donaties of die bijdragen aan het realiseren van onze missie. Concreet verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 

 • donaties kunnen verwerken en beheren
 • een leden- en donateursadministratie kunnen voeren
 • kunnen vastleggen wie heeft getekend voor een petitie
 • donateurs en nieuwsbriefabonnees kunnen informeren over ons werk
 • kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen met onze marketingcommunicatie
 • nieuwe campagnes kunnen promoten en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken
 • onderzoek kunnen uitvoeren onder donateurs en leden
 • eventuele geschillen kunnen behandelen
 • onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan de fiscale wetgeving

 

Om je te kunnen informeren over nieuwe campagnes en je te kunnen vragen om een nieuwe donatie, gebruikt About a jacket het e-mailadres van haar donateurs tevens om je te bereiken via social media kanalen, bijvoorbeeld Facebook. About a jacket gebruikt het e-mailadres van haar donateurs en relaties voor Custom Audience targeting via Facebook. About a jacket maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool van Facebook, zodat deze groep kunnen benaderen voor een specifieke Facebookcampagne.
Indien je geen deel uit wilt maken van een Custom Audience kun je contact opnemen met de donateursservice: 06-36399087 of een e-mail sturen naar info@aboutajacket.nl

Krijgen derden ook gegevens van Vluchtelingenwerk?

Wij verstrekken gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden. Wel gebruiken we voor de uitvoering van onze eigen (fondsenwervende) activiteiten en de werving van vrijwilligers zorgvuldig geselecteerde leveranciers (verwerkers). Met deze verwerkers sluiten wij overeenkomsten om er zeker van te zijn dat zij jouw gegevens alleen volgens onze instructie en volgens de wettelijke vereisten behandelen.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig

We verwerken je persoonsgegevens zolang nodig voor bovenstaande doelen. Zo is bijvoorbeeld About a jacket verplicht om financiële gegevens ten minste 7 jaar te bewaren vanwege fiscale wetgeving. Heb jij je aangemeld als vrijwilliger en is er helaas geen geschikte match gevonden? Dan zal About a jacket jouw aanmeldgegevens niet langer dan 1 maand na afhandeling bewaren.
Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens

 

 1. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie, overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en verwijdering van je persoonsgegevens (recht op gegevenswissing).
 2. Je hebt het recht van bezwaar. Dit betekent dat je bezwaar kunt maken tegen het gebruik van
  je persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde)
  marketinginformatie.
 3. Je hebt het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken als hiervoor gegronde
  redenen zijn, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die About a jacket verwerkt, betwist of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door About a jacket, kan je hierom verzoeken.

 

Als je een verzoek doet tot het uitoefenen van één van de bovenstaande rechten, zullen we beoordelen of we je verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek bijvoorbeeld niet in behandeling nemen als we je identiteit niet kunnen vaststellen. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.
Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van persoonsgegevens door About a jacket.

Vragen

Wij nemen je privacy serieus. Bij vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring kun je altijd contact met ons opnemen.

Stichting About a jacket
Dampten 16, 1624 NR Hoorn
Of stuur een e-mail naar info@aboutajacket.nl.  Bellen kan naar 06-36399087