Fondsen

About a Jacket ontvangt 20.000 euro van het Oranje Fonds en 10.000 van het VSBfonds. Dankzij deze steun kan de stichting haar activiteiten uitbreiden voor integratie van vluchtelingenvrouwen in de samenleving.

Oranje fonds

Het Oranje Fonds streeft ernaar dat iedereen mee kan doen in de samenleving, zodat niemand er alleen voor staat. Daarom steunen wij iedereen die iets voor een ander wil doen. Dat doen we met kennis en netwerk, geld, tijd en erkenning/ Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn ons beschermpaar. We steunen jaarlijks zo’n 10.000 sociale projecten in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk; van buurthuizen voor jong en oud, schuldhulp, maatjes- en mentorprojecten en taalprogramma’s voor nieuwkomers in Nederland. Het gaat vaak om projecten die voortkomen uit ideeën van vrijwilligers en die alleen door hun inzet mogelijk zijn. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de samenleving.

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

VSB

Haëlla Stichting

De Haëlla Stichting steunt wereldwijde, kleinschalige initiatieven, waarvan de doelgroep direct profijt heeft en waarbij vrijwilligers betrokken zijn. Projecten die een startsubsidie behoeven om slagkracht te ontwikkelen. Bijzondere projecten die zich nog moeten bewijzen en voor andere fondsen misschien te risicovol zijn. Projecten op de volgende gebieden: Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Samenleven in Nederland, Milieu en Duurzaamheid.

haella_stichting

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

fundatieSobbe

Het Maagdenhuis

Het Maagdenhuis ondersteunt maatschappelijke projecten die gericht zijn op sociale activering van kwetsbare doelgroepen.Jongeren en ouderen zijn de primaire doelgroepen. Een deel van het budget wordt besteed aan projecten van kleinere organisaties, waarbij vrijwilligers een grote rol spelen en waarbij het project op initiatief van de doelgroep is ontstaan.
 
maagdenhuis_logo

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn steunt About a Jacket.

logo_hoorn